VAN MÁSIK ISKOLA

JÖVŐRE IS TARSATOK VELÜNK!!!
VAN MÁSIK MÁSIK ISKOLA KIÁLLíTÁS 2013.NOVEMBER 8-9.

 

Iskolaválasztó a Millenárison
2013. november 8-9.
Az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, a Jövő Iskolája és a Kincs Magazin közös rendezvénye

Minden szülő szeretné gyermekét jó kezekben tudni. Minden szülő szeretné gyermekét felkészíteni a valódi kihívásokra. Minden szülő tudja, az ő gyermeke egyedi és megismételhetetlen.
Egyre több szülő az iskolaválasztásban is a professzionalitás híve. Egyre több szülő van, aki nem bízza a véletlenre a taníttatást. Egyre több szülő tudja, a megfelelő iskola a legjobb gondoskodás gyermekének.
Az alapítványi és magániskolák olyan többlettel várják a gyerekeket, amelyek személyre szabottan, sokszínű lehetőséget nyújtva, a legjobb készségeket fejlesztik. Egy magániskolában választ kapunk speciális igényeinkre.

Az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, a Jövő Iskolája és a Kincs Programmagazin évek óta a szülők és gyerekek igényeinek figyelembevételével, magas szakmai színvonal fenntartása mellett a legmodernebb pedagógiai módszerek elterjesztésében fáradoznak.
A meghívott iskolák egytől egyig megfelelnek a magas szakmai elvárásoknak.
November 8-án délután 14 órakor a konferencia megnyitójával kezdődik a rendezvény, ahol szülők és pedagógusok is választ kaphatnak kérdéseikre az előadásokon és szekciókban. November 9-én 10 órától szülők, gyerekek családok próbálják ki a programokat, ismerkednek az iskolákkal, pedagógusokkal, lehetőségekkel.

A kiállításon az iskolák 9, 15, és 24 nm-es standdal jelennek meg. A standokon az információ nyújtás mellett, rövid programokat, foglalkozásokat tartanak az érdeklődőknek. A rendezvényre kiállítási katalógus jelenik meg, ahol valamennyi kiállító adataival, rövid ismertetővel jelenik meg.
A közönség napon várható látogatói létszám: 4000 fő.
Széles körű media kampány és marketing tevékenység mellett célzottan keressük fel és hívjuk meg az érintett családokat.
A Millenáris egy ideális helyszín, ahol kínálat és kereslet egymásra találhat, ahol a szakma, az alternativ pedagógia, a speciális oktatási formák megmutathatják magukat és jelenlétükkel demonstrálhatják, Van más iskola!
Az Önök iskolája számára is fontos a megjelenés! Találkozzon a nagyközönséggel, legyen része a közbeszédnek, hogy bemutatható legyen, milyen sokszínű és széles körű igényeknek megfelelő iskolákra van igény, és lehetőség.
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon lehet, 2013. szeptember 20-ig
További információk és bővebb felvilágosítás a www.jovoiskolaja.hu, vagy az info@jovoiskolaja.hu címen.

Találkozzunk novemberben, a Millenárison! Kövess minket a facebookon és vegyél részt nyereményjátékunkban!!!

A szervezők

KORÁBBI íRÁSAINK0 2012. ÉVI KIÁLLíTÁSRÓL

Függetlenül – Van Másik Iskola

Ezekben a napokban és hetekben több ezer családban vetődik fel a kérdés, hová járjon a gyerek, melyik iskolát válasszuk? Életre szóló döntés, amelyben előre sosem lehetünk biztosak. Választásunkat az élet igazolja majd. Gyermekünk élete. Ezért nem mindegy, hogyan döntünk. De vajon tudjuk-e mit és miből válasszunk?

Szülői körökben és szakmai fórumokon tájékozódva egyre több és pontosabb szemponttal és elvárással találkozunk az iskolát illetően. Az esetek egyre nagyobb részében tudatos az iskolaválasztás nem csak egy letudni való dolog. Csaknem valamennyi vélemény szerint a szülők gyermekük számára a legjobb iskolát választanák, hogy sikeres, kiegyensúlyozott felnőtté váljanak. Viszont abban nagyon nagy eltérések mutatkoznak, hogy ki mit ítél sikernek, mikor elégedett a gyermek iskolájával, teljesítményével. Az elvárások nem csak az iskola pedagógiai programjára, hanem tanáraira, felszereltségére, hanem a kommunikáció módjára és az iskolai élet valamennyi részletére kiterjed.

Jól látszik, hogy a szülők bizonyos elvárásait, speciális igényeit sok esetben a nem állami fenntartású,  a hagyományos oktatásszervezéstől eltérő rendszerben működő iskolák elégítik ki.
Az alapítványi és magániskolák magukat független iskolaként definiálják, s bár az elnevezés nem terjedt el széles körben, egyaránt jól fejezi ki közös jellemzőiket és különbözteti meg őket a közoktatás más szereplőitől.
Az független iskolák egyrészt a gyermekeik számára többletszolgáltatást kereső középosztálybeli családok számára, másrészt a lemaradók, kiesők támogatására jöttek létre. Tevékenységükkel innovatív, gyermekközpontú szemlélettel egyben fontos társadalmi feladatot is ellátnak.
A független iskolák az állami, önkormányzati oktatási kínálatot pótló és kiegészítő feladatot látnak el, valamint helyettesítő szerepet is betöltenek. Magyarországon mintegy 950 független óvoda, általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképző és főiskola működik. Ezekben mintegy 16 ezer pedagógus és két-háromezer gazdasági, technikai munkatárs dolgozik. Adó befizetéseik megközelíti az intézményeknek utalt állami támogatás összegét. Mintegy 230 ezer tanuló jár ma független iskolába. (Az AME – Alapítványi és magániskolák Egyesülete adatai alapján)

Az független iskolák összehasonlítása az állami ill. önkormányzati fenntartású intézményekkel változó eredményeket mutat. Nem lehet kijelenteni, hogy egyértelműen jobbak vagy rosszabbak ezek az intézmények. Előkerülnek kimagasló eredmények, kompetenciamérések, nyelvi – vagy szakmai versenyek, egyéb iskolán kívüli megmozdulások során, de a hagyományos iskolai rangsorokban, amelyek a továbbtanulási és felvételi eredmények alapján állítanak sorrendet, általánosan elmondható, hogy nem szerepelnek a legjobbak között. (A külföldön továbbtanuló fiatalok számát a nyilvánosságra hozott statisztikák nem tartalmazzák.)
Ennek egyik oka, hogy ezekben az iskolákban tudatosan nagyon heterogén a diákok összetétele ezen intézmények felvállalják hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő vagy speciális nevelési igényű ill. egyéb okokból a hagyományos oktatási rendszerből kiesett tanulókkal foglalkozik. Sok esetben az is ok, hogy az iskola pedagógiai megközelítése alapvetően kizárja a „versenyistálló” szellemet.
Az független iskolák jelentősége egyrészt abban rejlik, hogy alternatívát nyújtanak és színesítik az oktatási palettát. Alternatív, innovatív pedagógiai módszereket alkalmaznak, sajátos világnézeti vagy filozófiai, altruista célokat valósítanak meg, speciális igényekkel rendelkező tanulócsoportokat és szülőket szólítanak meg. Másrészt ma is pedagógiai műhelyként működnek és ezzel a közoktatásra is jótékony hatással vannak.
A független iskolák száma az elmúlt húsz évben folyamatosan nőtt, az elmúlt két évben sem csökkent. A közoktatást érintő központosító törekvésekbe nehezen illeszkednek, de jelenlétük szükségessége és jótékony hatása nehezen vitatható. Az állami iskolák egységesítési törekvése várhatóan növelni fogja a független iskolákba kerülők ill. jelentkező tanulók számát, egyrészt a tudatos középosztálybeli szülők iskolaválasztása következtében, másrészt a rendszer rugalmatlansága miatt megnövekedő kieső gyerekek száma miatt.
Az iskolaválasztási szempontok minden családban eltérőek. Azonban az egyértelműen látható, hogy szubjektív szempontok mentén kell kiválasztani a gyermek számára legjobb iskolát. A családi kötelék, a családon belüli értékrend és elvárások azok, amelyeknek alapvetően befolyásolják az iskolaválasztást, és amibe az iskolának is bele kell illeszkednie. Emellett a gyermek személyisége és képességei, a közösségbeli “előélete”, az érdeklődési köre befolyásolja még az iskolaválasztási szempontokat. Általánosan csak a felvételi és továbbtanulási statisztikák adnak támpontot egy-egy iskola jellemzőiről, miközben emellett vagy ettől függetlenül is vannak olyan feltételek és körülmények, amely a sikeres felnőtté váláshoz elengedhetetlenek. Azonban ez egyénileg más és más. Ezért érdemes gyermekünkre szabva, szubjektív szempontok alapján iskolát választani. Választásunk során minél többet megtapasztalni, és megismerni az iskolából. Párbeszédet kezdeményezni és személyes tapasztalatot szerezni a tanárokról, az oda járó diákokról, a kortárs közösségről, az iskola belső kultúrájáról.

November 23-24-én, a Millenárison ilyen találkozásokat segít létrehozni a Van másik iskola rendezvény. Ahol közel ötven független iskola mutatkozik be az iskolaválasztó közönségnek, valamennyi korosztálynak, és ad tanácsokat és eligazítást többek között az iskolai élet, a jó iskola kiválasztásában.

 

 

 

 

© 2013 Jövő Iskolája

Scroll to top