Tényleg fontos már korán elkezdeni egy második nyelvet?

Kérdéseinkre az ELC (Angol Nyelvoktató Központ) oktatási programigazgatója, Susan Ballantyne válaszol, aki több mint 30 éves általános iskolai oktatási tapasztalattal rendelkezik, és a korai nyelvtanulás elméleteinek szakértője.

Manapság egyre többet hallunk a korai nyelvtanulás fontosságáról. Nem csoda, hiszen az elmúlt évek korai nyelvtanulást támogató elméletei sorra igazolják azt az álláspontot, mely szerint a már korai időszakban elkezdett nyelvtanulásnak mindenképpen előnyös hatásai vannak a gyermekek mind nyelvészeti, mind neurológia fejlődésére, ha a nyelvtanulás körülményei és feltételei is megfelelőek. A most következő interjúban annak jártunk utána, hogy milyen előnyökkel is jár egy második nyelv korai elsajátítása, valamint hogy szülőként mire kell figyelnünk; mik az eredményes nyelvtanulási folyamat körülményei és feltételei.

-Susan, köszönjük hogy elfogadtad a felkérést. Mint a korai nyelvtanulás mellett érvelő szakértő, miért tartod fontosnak, hogy a gyerekek már korán elkezdjenek tanulni egy második nyelvet?

-Először is azzal mindenki talán egyetért, hogy a nyelvtudás a mai világban egy kincs. Ám felnőttként biztosan megtapasztaltuk már,hogy nem is olyan egyszerű elsajátítani egy idegen nyelvet, és maga a folyamat, sokszor rengeteg erőfeszítést és kitartást igényel. De hogy van ez a gyerekeknél? Biztos hallották már azt a kifejezést, hogy „a gyerekek agya olyan,mint szivacs”. Nos, a kutatások szerint minden gyermek körülbelül hét éves koráig képes bármely nyelv tökéletes fonológiai elsajátítására. Ez után a kor után ez a képesség a felnőtté válás felé egyre hanyatlik. Ezen felül, egy idegen nyelv tanulása hozzájárul az anyanyelv rendszerének átláthatóbb megértéséhez, valamint az idősebb korban az olvasás-íráskészség fejlesztéséhez. Ennek tudatában talán érdemes átgondolnunk, mikor is kezdi gyermekünk egy második nyelv tanulását.

-Mit igazolnak a mai kutatások, mi a leghatékonyabb tanítási technika, mely elengedhetetlen eleme az eredményes nyelvtanulásnak?

-A kutatók egyetértenek abban, hogy az egyik legfontosabb tényező bármiféle tanulási-tanítási folyamatban a kapcsolat fontossága. Talán ez így túl egyszerűnek és általánosnak tűnhet, de a gyakorlati tapasztalatok is azt mutatják, hogyha a pedagógus nem szán elég időt diákjai megismerésére és érzelmi és szociális szükségleteik megértésére, akkor nem lesz képes hatékonyan bevonni őket a tanulási folyamatba. Ezt a gondolatmenetet követve, nem véletlen, hogy a gyermekek egymástól tanulnak a leghatékonyabb módon, ezért a különböző csoportmunkák elengedhetetlen részei kell, hogy legyenek minden tanórának. Sajnos azonban a magyar iskolai rendszer a frontális, vagyis ’a tanár oktat a diák hallgat’ elvét követi, arra hivatkozva, hogy a csoport nagysága nem tesz lehetővé más munkaformát, mert a gyermekek fegyelmezhetetlenné válhatnak. Pedig a csoportmunka során lehetőség nyílik arra, hogy a gyermekek kis létszámú, képességük szerint beosztott csoportban, valamint motivált légkörben dolgozzanak egy feladaton.

-Óriási a választék. A nyelvoktató intézmények a legkülönfélébb módokon versenyeznek a figyelmünkért. Szülőként mire figyeljünk? Mik a legfontosabb feltételek, amik szerint döntsünk?

-Ha egy megfelelő nyelvoktatást folytató intézményt keresünk, a következőkre érdemes figyelnünk. Minden oktatás alappillére a tanár. A legmegfelelőbb, ha gyermekünkkel anyanyelvű, tanári végzettséggel rendelkező, tapasztalt tanár foglalkozik. Egy másik fontos tényező az oktatási program milyensége, és a csoport felépítése. Ha a programnak nincsenek konkrét célkitűzései, és a gyermekünk ’elveszik’ a csoportban a magas létszám miatt, valamint nem kap elegendő egyéni figyelmet, akkor bizony megkérdőjelezhető az oktatás hatékonysága.Reméljük tudtunk segíteni azoknak a szülőknek, akik eddig még nem voltak teljes mértékben meggyőződve arról, hogy milyen előnyökkel is jár egy második nyelv korai tanulása.

Az interjút az ELC munkatársa készítette.

Leave a Comment

© 2013 Jövő Iskolája

Scroll to top