Lezárult óvodai kutatásunk

Montessori/Pre-School Class Listening to Teacher

Itt megtudhatják, kik kapták a legtöbb pontszámot az alapítványi és magán óvodák és családi napközik felmérésén!
Az értékelés és az elemzés még folyik, az adatokat és az eredményeket az Oviparádén, 2013 március 2-án olvahatják! Addig is néhány részlet és tapasztalat a felmérésről:
Míg a felsőoktatási intézményeket és középiskolákat évről évre több szempontból is mérik, több intézmény és folyóirat rangsorolja, addig a kisebb korosztály számára nincs egy igazodási pont, egy áttekintés, ami támpontokat adna, bizonyos szempontból kategorizálná a szülők számára, milyen szempontok szerint és milyen kínálatból lehet választani. Az oktatáskutatók között teljes az egyetértés abban, hogy a kisgyermekkori fejlődés hatása óriási: a bölcsődében és az óvodában szerzett ismeretek és tapasztalatok meghatározóak lehetnek a gyermek egész életére.
Az óvodákról, a nevelőkről, a családi napközikről legjobban és leghitelesebben a szülők egymás közt tudnak beszélgetni. Valódi kérdéseket, kételyeket és elvárásokat ők tudnak a legjobban megfogalmazni. Azonban a felelős döntés tovább mutat azon, hogy a játszótéren egymás tapasztalataira építsünk.
E gondolatok mentén kelt életre az a szándék, hogy egy praktikus és széleskörű szempontrendszer szerint mutassuk be a budapesti magánintézményeket, amely bemutatással segítünk az anyukáknak és apukáknak kérdéseik megfogalmazásában is.
Csokorba szedtük azokat a szempontokat és kérdéseket, amelyek a szülőktől érkeztek. Kiválogattuk azokat az elvárásokat, amelyek az óvodai és kisgyermekkori neveléssel kapcsolatosan általános elvárások és szakmai szempontok. És megbíztunk egy hiteles, és felelősségteljes kutatóintézetet, hogy állítsa össze a kérdőíveket, keresse fel az intézményeket, és végezzen el egy elemzést.
Amikor megkérdeztünk néhány szülőt, milyen intézménybe írtaná szívesen gyermekét, nagyon sokféle választ kaptunk. Voltak olyan elképzelések és meggyőződések, amelyek a kisebb létszámú, családias hangulatú családi napköziket preferálták. A családi napközik és az óvodák tevékenysége nem összehasonlítható, más-más faladataik vannak, mégis a kisgyermekkori nevelésben, ellátásban a családi napköziknek is jelentős a szerepük. Úgy gondoljuk, hogy szülői kompetencia annak eldöntése, hogy milyen formában járatja közösségbe gyermekét. Így készíttettünk a családi napközik számára is egy kérdőívet, ahol ezekre az intézmény típusokra és jellemzőikre kérdeztünk rá.
Portrait of family of three standing on start before runninAz általunk készíttetett kutatás nem egy államilag megrendelt, minősítő vagy ellenörző rangsor. Nem ítéli meg a szakmai szempontokat, a végzett munkát. Nem felügyeli a hozzáértést és nem kireksztő. Minden olyen szándékot és szempontot magában foglal, amely felmerülhet a gyermeknevelés során. Hogy mindenki megtalálhassa magának azokat a válaszokat, amik fontosak.
Hiszünk az intézmények szakmai hitelességében, és hiszünk a szavukban, hogy amit elmondtak magukról, az valóban helytálló. És felelős felnőtt emberekenek tekintjük a szülőket, akiknek támpontot nyújtunk e felméréssel ahhoz, hogy döntésüket megalapozottan hozzhassák meg.
Az összeállított kérdőív méri a magánóvodák és családi napközik felszereltségét, ellátottságát, azokat a napi helyzeteket, amivel a gyermek majd találkozni fog (étkezéssel kapcsolatos jellemzők, testneveléssel és tágabban a mozgással, szabadban töltött idővel összefüggő jellemzők). Kitért továbbá azokra a nevelési elvekre és szempontokra, amik objektíven mérhetőek (milyen típusú nevelésre van mód az óvodában vagy családi napköziben és milyenre nincs). Végül rákérdezett azokra a főleg technikai jellemzőkre is, amik egy szülő mindennapjait is befolyásolhatják (tandíj kérdése, nyitva tartás, stb.)
A kutatás során a kérdezőbiztosok az óvodákban, családi napközikben találkoztak az adott intézmény vezetőjével, a kérdőívet személyes lekérdezés során töltötték ki. Az elemzéshez használt válaszok tehát minden esetben a magánóvoda vagy a családi napközi vezetőjétől (vagy az általa delegált személytől) származnak, önbevallás alapján. Az adatok hitelességét ez teremti meg.
Az adatfelvétel idején, 2012 novembere és 2013 januárja között mintegy 120 magánóvoda és 160 családi napközi kapott megkeresést[1]. A kérdezőbiztosokat végül 48 magánóvodában és 58 családi napköziben fogadták, a kutatásban tehát mind a budapesti magánóvodák, mind a budapesti családi napközik mintegy 42 százalékát értük el sikeresen.
Természetesen számos olyan jellemző van, aminek a fontosságát egy-egy szülő egészen máshogy ítéli meg, mint a másik. A kérdőív összeállításán túl ezért az értékelésben az óvodák és családi napközik sokféleségeis fontos szempont volt. A kutatás eredményéként ezért egy általános, összegző rangsor mellett, nyolc külön szempont is helyet kapott. Ezek a különmutatók arra alkalmasak, hogy az óvodákat és családi napköziket csak egy-egy részterületen hasonlítsák össze, a szülői szemmel legfontosabb szempont kizárólagos jellemzésével.

Köszönjük azoknak a pedagógusoknak és óvoda vezetőknek, akik bizalommal fogadták munkatársainkat és akik nem féltek megmutatni magukat, és bíztak magukban, szakértelmükben hogy részt vettek a kutatásban. Ezek a kollégák tudják, hogy nem az a jó óvoda aki mindenki elvárásának megfelel és ahová minél több gyerek jár, hanem ahol az odajáró gyerekek és szüleik megtalálják a számukra legfontosabb szempontokat.
Bízunk abban, hogy jövőre mind többen csatlakoznak a felméréshez, ezzel is elősegítve az egészséges versenyt és a szabad információáramlást, a szülői támogatást.

2013 március 5. után azóvodai felmérés részletes eredményeit megismerhetik itt!

A teljes kutatás anyagát letöltheti PDF formátumban![1] Ezen intézmények egy része időközben megszűnt vagy vidékre költözött

Leave a Comment

© 2013 Jövő Iskolája

Scroll to top