Tanár-továbbképzések

A Jövő Iskolája számos pedagógus-továbbképzési programot ajánl tantestületeknek.
A módszertani workshopok általában 180 percesek, a tantestület előzetes választása szerint gyakran 2-3 foglalkozás párhuzamosan zajlik, hogy a tanárok érdeklődésüknek megfelelően választhassanak közöttük. A foglalkozásokon a választott téma, módszer alapjainak bemutatása mellett, arra törekszünk, hogy a résztvevő pedagógusok megismerjék az alkalmazási lehetőségeket és a hozzá kapcsolható eljárásokat, a témával kapcsolatos ismereteik tudatosodjanak, elmélyüljenek. A workshopokat korszerű módszerekkel tartjuk (kooperatív csoportmunka, drámapedagógiai, projekt elemek), ezzel is segítve a tanárok saját élményű tanulását. A résztvevőkkel közösen, hazavihető, önállóan alkalmazható ötlet- és eszköztárat állítunk össze. A program a következő elemeket tartalmazza:

 • A Jövő Iskolája és az alkalmazott módszerek általános bemutatása
 • Módszertani workshopok (párhuzamosan zajló, választható)
 • Interaktív tábla használata, alkalmazási lehetőségei
 • Kooperatív tanulási technikák
 • Drámapedagógia
 • A pedagógia projekt
 • Differenciálás a tanításban
 • Árnyalt (szöveges, fejlesztő) értékelés
 • Módszerek sajátos nevelési igényű tanulók esetében
 • Mozgóképkultúra és médiaismeret – digitális történetmondás
 • Classmate PC használata az iskolai tanórán.

Kooperatív tanulási technikák – kompetencia-alapú tanulás, kompetenciafejlesztés

A módszer szemléleti alapjainak bemutatása; segédanyagok biztosítása; az alapvető technikák, eljárások, alkalmazási lehetőségek megismertetése, kipróbálása kooperatív csoportmunkában – ebből hazavihető, a jövőben önállóan alkalmazható módszertár közös elkészítése.

Drámapedagógia – kompetencia-alapú tanulás, kompetenciafejlesztés

A módszer szemléleti alapjainak bemutatása; segédanyagok biztosítása; az alapvető technikák, eljárások, drámajátékok alkalmazási lehetőségeinek megismertetése, kipróbálása – ebből hazavihető, a jövőben önállóan alkalmazható módszertár közös elkészítése.

A pedagógiai projekt – kompetencia-alapú tanulás, kompetenciafejlesztés

A módszer szemléleti alapjainak bemutatása, a projekttervezés gyakorlati tudnivalóinak megismerése, segédanyagok biztosítása – hazavihető projektvázlat elkészítése csoportmunkában.

Differenciálás a tanításban

A módszer szemléleti alapjainak bemutatása, gyermek-megismerési technikák, a differenciált tanítás lehetséges szempontjai, felkészülés az órákra, óraszervezés. A differenciálással kapcsolatos további ismeretek bővítésének lehetőségei.

Árnyalt (szöveges, fejlesztő) értékelés

A különböző célú és tartalmú iskolai értékelések fajtáinak és formáinak bemutatása. A résztvevők saját tapasztalatai alapján az alapvető eljárások és alkalmazási lehetőségek megismerése, a meglevő ismeretek tudatosítása, elmélyítése. Az értékeléssel kapcsolatos szakirodalom legfontosabb gondolatainak ismertetése. Hazavihető, önállóan alkalmazható értékelési ötlettár összeállítása.

SNI – kompetencia-alapú tanulás, kompetenciafejlesztés (sajátos nevelési igényű tanulók)

Speciális módszertani lehetőségek, eljárások megismerése – sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó pedagógusok számára. Drámapedagógiai eszközök, játékok, kooperatív tanulási technikák kipróbálása és alkalmazási lehetőségeik bemutatása. A tevékenységrepertoár adaptálása adott korosztályra, érintett területre. Ötletbörze és tapasztalatcsere csoportmunkában – ez alapján hazavihető, önállóan alkalmazható eszköztár összeállítása.

Mozgóképkultúra és médiaismeret – digitális történetmondás

A digitális történetmondás, mint az oktatást támogató – hazánkban egyedinek számító – módszer megismertetése. A szükséges szemléleti, elméleti és módszertani ismeretek elsajátítása. Digitális kisfilm létrehozása a workshopon, mint a saját élményű tanulás demonstrációja. A tanórán és a projektmunkában való alkalmazás lehetőségeinek bemutatása. A tevékenységben rejlő kompetenciafejlesztési lehetőségek feltárása – hazavihető, a jövőben önállóan alkalmazható eszköztár létrehozása.

Classmate PC-k az osztályteremben – IKT-eszközök a kompetencia-alapú oktatás szolgálatában

A képzés célja a Classmate PC- és más IKT-eszközök együttes használatának megismerése, alkalmazása, és egy ezzel kapcsolatos módszertani tudástár összeállítása – kooperatív csoportmunkában. A közösen létrehozott gyűjtemény tantárgyi javaslatokkal, a képzés során megoldott mintafeladatokkal és két IKT- alkalmazás (a NoteTaker digitális kézírás-felismerő és a NetSupport oktatótermi szoftver) használati leírásával digitális formában hazavihető.

 

© 2013 Jövő Iskolája

Scroll to top