Kisiskolásoknak

Iskolai csoportok részére kiajánlott foglalkozásainkra a 2012/13-as tanévben kizárólag kihelyezett formában, az iskolákban kerül sor.

 

Békakirályfi, halhercegnő. Élővizek védelme. – Krámli Márta
Környezetismeret, rajz
6-9 évesek számára
Rajzos, alkotó foglalkozás

Kedves Idegen, ki beléptél a Varázserdő fái közé, ne csodálkozz, amiért hirtelen furcsán érzed magad: apró állattá változtál. De ne ijedj meg, a varázslat éppen csak addig tart, míg nem teszel valami igazán jót, amivel szebbé teheted sokat szenvedett állattársaid sorsát.
A foglalkozás során a gyerekek azonosulnak veszélyeztetett vízi és szárazföldi állatokkal, hogy jobban megértsék azokat a problémákat, melyeket a környezetszennyezés okoz az élővilág számára. Foglalkozás célja felhívni a figyelmet a környezet megóvásának szükségességére, a legkisebbek számára is érezhetővé, átélhetővé tenni a környezetvédelem fontosságát. A játékos tevékenység célja, hogy megmutassa azokat a lehetőségeket, amelyekkel ők maguk is hozzájárulhatnak a környezet megóvásához, ezzel elindítva őket a környezettudatos gondolkodás útján.

Részvételi díj: 1200 Ft / fő


Kincses sziget – Krámli Márta
6-9 évesek számára

Akarsz a kezeddel látni? Akkor máris indulhatunk egy veszélyes utazásra a hírhedett kalóz Vak Qint kincses szigetére. Egy különösen veszélyes ártó varázslat miatt a szemed ki nem nyithatod, így nem marad más, csak a szaglás, hallás, tapintás!
A foglalkozás célja rávilágítani a vizuális ingereken túli kommunikáció és érzékelés lehetőségeire, és egyúttal ismerkedni a látáskárosultak sajátos világával.
A játék során a gyerekek megtapasztalhatják öt érzékszervük közül a tapintásuk képességeit, pontosságát, és kísérletet tesznek látható információk tapintható formába konvertálására.
Alkotó foglalkozás kisiskolásoknak, ahol szabad, játékos formában ismerkedhetnek a gyerekek a non verbális kommunikáció hétköznapitól, a megszokottól eltérő módjaival.

Részvételi díj: 1200 Ft / fő

Csodaháló-valóság, avagy a sárkány nyolcadik feje – Krámli Márta
Vizuális kultúra, (művészetek), 6-9 évesek számára, dráma

A foglakozás célja az Internet világának megismerése, a virtuális és anyagi valóság közti különbség érzékeltetése kreatív alkotómunkán keresztül.
A foglakozás tartalma: olyan játékos óra, ahol a gyerekek közösen és kis csoportokban szabadon alkothatnak, miközben képet alkotnak a különböző valós és virtuális létformák világáról.
Mire jó az Internet? Hogyan hat életünkre, társadalmi kapcsolatainkra, világnézetünkre meddig virtuális és honnantól anyagi valóság a felhasználó számára? Kell-e, lehet-e határvonalat húzni a két valóság közé? Hogyan viszonyul az Internet világa a mesék világához?
A játékos foglakozás mesével, mozgással, alkotással vezeti rá a gyerekeket az Internetes világ, a mesék világa és a valóság közötti közlekedésre, különbségtételre.

Részvételi díj: 1200 Ft / fő

 

Csillaglovagok – Krámli Márta
Vizuális kultúra (Művészetek) Magyar nyelv (Anyanyelv és irodalom), Környezetismeret (Ember a természetben), kézműves foglalkozás 6-9 évesek számára.

Egy nap Fényország királyához panaszra járultak a vándormadarak: eltűntek az égről a csillagok, és így nem találják az utat hazafelé.
- Magasságos égbolt! – kiáltott fel a király, amikor szétnézett, mert igazuk volt a madaraknak: a király hiába meresztette a szemét, a városi fényárban, az ezer és ezer neonreklám, autó és utcai lámpa fénykörén át csak a halványan pislákoló holdat látta, semmi mást.
Hová lettek, mitől tűntek el leghűségesebb alattvalói, a csillagok az égről?
A foglalkozás a fényszennyezés témakörét járja körbe játékos formában.
A résztvevő gyerekekből megalakul a Csillagmentő Lovagok Légiója, akik a kismadarak és a Fénykirály segítségére sietnek, és kiderítik, hová tűntek el a király alattvalói, az ég ragyogó útjelzői, és miért olyan halvány a Hold, mintha beteg lenne?
A játék első fele a felfedezésé: a gyerekek csoportokban kutatva megismerkedhetnek a fény, a tűz és az égitestek kulturális, képzőművészeti és tudományos jelentőségével, jelentésével.
A gyerekekkel megkeressük a mai, modern életben használt egyre erősebb fényforrások – autólámpák, óriási fénytáblák – használatának okait, előnyeit, és hátrányait egyaránt. Játékos formában értelmezzük: mit jelentenek ezek a fényjelek számunkra? Hogy igazodhatunk el a rengetegében, hogy ne tévedjünk mi is el, mint a kismadarak?
A játék másik részében a gyerekek megalkotják a saját Fénycsapda Labirintusukat – egy nagy, bejárható doboz makettet, amellyel segítenek visszaszerezni a csillagok fényét a királynak és a madaraknak. A Fénycsapda elkészítése mindenkinek ad valami elfoglaltságot – ki fest, ki rajzol – így az egyéni kreatív munkán túl a feladat megoldása közösségi élmény is egyben.
A foglalkozás célja a környezetkárosítás e kevéssé ismert formájának a bemutatásán túl – összhangban a kerettanterv a vizuális kultúra tárgyra vonatkozó céljaival – azoknak a képességeknek, készségeknek a fejlesztése, amelyek a vizuális kommunikáció magasabb szintű műveléséhez, a vizuális kreativitás fejlesztéséhez szükségesek.

Részvételi díj: 1200 Ft / fő

Öko + suli = ? – Zách Anita

Felfedező-alkotó foglalkozás a környezetvédelem témakörében
Technika és életvitel (Életvitel és gyakorlati ismeretek); környezetismeret (Ember a természetben); rajz és vizuális kultúra (Művészetek); magyar nyelv és irodalom (Magyar nyelv és irodalom)
3-4. évfolyam
Kooperatív csoportmunka, drámapedagógia, digitális technika

Az emberek házakban élnek. Egy ház az otthonunk, egy ház az iskolánk… De miből áll egy ház? És hogyan épülhetne fel egy kicsit másképp, a környezettudatosság szempontját is figyelembe véve? Milyen egy ökoház, amely az otthonunk vagy talán az iskolánk is lehetne? Építsük fel együtt!
A foglalkozás során kezdetben dramatikus játékok segítségével ismerkedünk egy ház felépüléséhez szükséges főbb alapanyagokkal, alkotóelemekkel. Interneten keresett, ökoházakról készült képek tanulmányozásával fedezzük fel, hogy vajon mitől és hogyan lehet egy ház „öko”. Majd kooperatív csoportmunkában dolgozva gyűjtött ötleteink felhasználásával saját ökosulit tervezünk, és elképzeléseinket „újrahasznosítható” anyagokból (például üres flakonokból, használt gyufákból, gyufásdobozokból, WC-papír gurigákból) meg is valósítjuk: felépítjük ökosulink makettjét. Végül – miután megtudtuk, mi az öko + suli művelet eredménye – alkotásunknak nevet választva meghívót írunk: „Gyertek el ide, az ökosulinkba, mert….”
A foglalkozás célja – a NAT által kiemelt környezettudatosságra neveléssel kapcsolatos feladatoknak megfelelően, s igazodva a kerettantervi követelményekhez – a környezettudatos magatartás néhány fontos összetevőjének (pl. energiatakarékosság; újrahasznosítás) játékos megismerése; személyes tapasztalatok szerzésének biztosítása a környezeti konfliktusok közös megoldása terén.

Részvételi díj: 1200 Ft / fő

 

Hatost akarok dobni! – Vásárhelyi Virág, Zách Anita
Önismereti társasjáték-készítés
Osztályfőnöki óra; tánc és dráma (Művészetek)
1-4. évfolyam
Drámapedagógia; kooperatív csoportmunka

Ha belépünk egy játékboltba, rengeteg társasjátékkal találkozhatunk. Neked melyik a kedvenced? És miért szereted? Kivel játszod szívesen? Előfordult már veled, hogy változtatni akartál néhány szabályon? És megfordult már a fejedben, hogy kitalálj és létrehozz egy egészen új, saját társast? Most igazi társasjáték-készítővé válhatsz! A közösen alkotott különleges játékot aztán ki is próbáljuk egy egész szobát betöltő, óriás játéktáblán! Talán még a bábuk is mi leszünk…
A foglalkozás során képek megfigyeléséből kiindulva fedezzük fel, hogy miért jó és fontos játszani, hogyan játszhatunk együtt, milyen érzés lehet győztesnek és vesztesnek lenni. Ezután olyan rejtvényeket készítünk, amelyek a társasjáték mezőin szereplő feladatokká válnak majd. A rejtvények mindegyike egy-egy önismereti játék során születik meg. Drámapedagógiai technikák segítségével vizsgáljuk választásainkat; preferenciáinkat; helyünket és szerepünket; átgondoljuk, hogy melyek azok a tulajdonságaink, amelyek önmagunk és mások számára értékesek, s melyek azok, amelyeken változtatnánk. Miközben egyre többet tudhatunk meg önmagunkról, arra is választ keresünk, hogy társaink milyennek látnak minket, milyen értékek lehetnek fontosak a társas kapcsolatokban. Hiszen az önismeret egy fontos forrása mások visszajelzése, a tükör, amit mások tartanak számunkra – melyet a játékokat követő megbeszéléseken is megfigyelhetünk, tudatosíthatunk. Végül indulhat a közös társasjáték: a készített rejtvények és izgalmas feladatok nyomán kooperatív csoportmunkában haladunk a játékmezőn a cél felé. De lehet, hogy a végén már nem is a cél lesz a fontos…
A foglalkozás célja – igazodva a NAT által kiemelt követelményekhez – a személyiségfejlődés és az önismeret támogatása és az önreflexiós folyamatok elindítása.

Részvételi díj: 1200 Ft / fő

 

“Lájkold a nagyidat!” – Barát Tamás
Azaz hogyan győznéd meg az idős embereket arról, hogy a digitális eszközök, és az Internet használat minden korosztálynak hasznos lehet?
Páros munka, digitális technikák

A fiatal generáció életében szinte minden nap megjelennek a digitális eszközök, szívesen használják mobiltelefonjukat, laptopjukat, digitális kamerájukat, az Internetet és a közösségi oldalakat. Megfigyelhető az is, hogy napról-napra mind több alkalmazással színesebb lesz ez a paletta, amit már egyre nehezebb követni, főleg azoknak, akik még csak ismerkednek ezzel a világgal.
A foglalkozáson ötletbörze keretében a diákokkal összegyűjtjük azokat a digitális alkalmazásokat, amelyeket szívesen használnak, amelyekről úgy gondolják, hogy hasznosak a mindennapi életükben. Közösen végiggondoljuk, hogy ezek közül mit ajánlanának szívesen az idősebb korosztálynak is.
A kiválasztott digitális alkalmazásokról páros munkában egy-egy reklámfilm készül, amelyek témája az idősebb korosztály bátorítása a különféle digitális eszközök használatára.
A foglalkozás célja a generációk közötti kapcsolatteremtés, az elfogadás támogatása, az idősebbek iránti empátia fejlesztése.
Az elkészült munkák úgy találják meg a célközönségüket, hogy legjobban sikerült kisfilmeket a Millenárison működő nyugdíjas képzés keretében levetítjük az idősebb generációnak, akik eldöntik, melyik reklámfilm volt a legmeggyőzőbb számukra.

Részvételi díj: 1200 Ft / fő

 

© 2013 Jövő Iskolája

Scroll to top