Kamaszoknak

Iskolai csoportok részére kiajánlott foglalkozásainkra a 2012/13-as tanévben kizárólag kihelyezett formában, az iskolákban kerül sor.

 

Heuréka!!! – A fürdőkádba merülve – Zách Anita
Felfedező-alkotó foglalkozás a problémamegoldó gondolkodás témakörében
Osztályfőnöki óra; társadalomismeret (Ember és társadalom); biológia (Ember a természetben); magyar nyelv és irodalom (Magyar nyelv és irodalom)
5-8. évfolyam
Kooperatív csoportmunka, drámapedagógia, digitális technika

Hogyan pattan ki egy ötlet a tudósok, feltalálók, művészek fejéből (mint Pallasz Athéné Zeuszéból)? Mi történt Arkhimédésszel a fürdőkádba merülve? Mit jelent az AHA-élmény vagy más néven heuréka pillanat? Ki és hogyan élheti át? Talán nekünk is volt-lehet-lesz „heurékánk”?
A foglalkozáson kezdetben képességfejlesztő drámajátékokkal közelítünk az ötlet felmerülésének témájához, majd játékos problémamegoldó feladatok során mi magunk is átéljük az alkotó (valamint az általánosabb értelemben vett problémamegoldó) gondolkodás egyik fontos és rejtélyes mozzanatát: az AHA-élményt. Felfedezzük, hogy megjelenése milyen tényezőkkel áll összefüggésben, kooperatív csoportmunkában dolgozva elhelyezzük és meghatározzuk szerepét az alkotó gondolkodás komplex folyamatában. A tapasztaltak alapján híres feltalálók bőrébe bújva elképzeljük, hogy vajon melyik feltalálónak milyen AHA-élménye lehetett találmánya megszületésekor. Lehetséges ötleteinket E/1 személyű élménybeszámolókban fogalmazzuk meg. Végül pedig feltesszük a kérdést: ki élhet át heurékát a fürdőkádba merülve? Bárki?
A foglalkozás célja az alkotó gondolkodás egy kiemelt szakaszának bemutatása, megismerése, valamint annak átélése, hogy mindez nem csupán néhány különleges ember élménye lehet: az innováció átszövi mindennapjainkat.
Részvételi díj: 1200 Ft / fő

 

Az tuti, hogy ŐK… – Zách Anita
Felfedező-kutató foglalkozás a sztereotípiákról
Osztályfőnöki óra; társadalomismeret (Ember és társadalom); emberismeret és etika (Ember és társadalom) magyar nyelv és irodalom (Magyar nyelv és irodalom)
5-8. évfolyam
Kooperatív csoportmunka, drámapedagógia, digitális technika

Ők. Különböző emberi csoportok tagjai, akiket csak valamennyire vagy egyáltalán nem ismerünk. Mégis, gyakran azt gondoljuk, tudunk róluk mindent, amit kell. Az olaszok temperamentumosak, a pincérek beszédesek, a nők érzékenyek stb. Működnek sztereotípiáink. De vajon mennyire pontosak, hogyan és miért alakulnak ki? És ha aktivizálódnak? Milyen negatív következményeket okozhat működésük?
A foglalkozáson kezdetben sajátélményen keresztül hívjuk elő és tapasztaljuk meg a sztereotípiaképzés folyamatát. Játékos feladatok során megfigyeljük, hogy sztereotípiáink mely emberi csoportokkal kapcsolatban a leggyakoribbak, melyek a sztereotípiák főbb tartalmai (pl. külső megjelenés, érdeklődés, tulajdonságok), aktivizálódásuk mennyire befolyásolhatja első benyomásaink alakulását, viselkedésünket. Kooperatív csoportmunkában dolgozva felkutatjuk egy-egy kiemelt sztereotípia jellemzőit, kialakulásának sajátosságait, majd eredményeinket plakátkészítés formájában rögzítjük. Felfedezve a sztereotípiák működésének negatív következményeit (pl. előítéletek kialakulása) megismerkedünk a sztereotípiák megváltoztatásának lehetőségeivel. Végül saját csoporttagság-hálót készítve elgondolkozunk azon, hogy milyen sztereotípiák élnek azokkal a csoportokkal kapcsolatban, amelyeknek mi magunk is tagjai vagyunk, s ezek tartalmai mennyiben igazak ránk.
A foglalkozás célja – igazodva a NAT által kiemelt személyiségfejlesztéssel, demokráciára neveléssel kapcsolatos feladatokhoz – a sztereotípia mint szociálpszichológiai fogalom bemutatása; a sztereotípiák felismerésére, működésük tudatosítására való képesség kialakítása; továbbá a szociális érzékenység növelése.
Részvételi díj: 1200 Ft / fő

 

Stresszelsz kicsit? - Zách Anita
Felfedező-kutató foglalkozás a lelki egészség témakörében
Osztályfőnöki óra; biológia és egészségtan (Ember a természetben); társadalomismeret (Ember és társadalom); magyar nyelv és irodalom (Magyar nyelv és irodalom)
7-12. évfolyam
Drámapedagógia, kooperatív csoportmunka, digitális technika

A testünket immunrendszer védi. Ezt tudjuk. De mi van a lelkünkkel? Hogyan védekezhetünk a lelki egészségünket veszélyeztető hatások – mint például a stressz – ellen? Milyen tulajdonságok, képességek alkotják pszichológiai immunrendszerünk? S ha ennek működése nem elég, mit tehet a pszichológus?
A foglalkozás során dramatikus játékok segítségével kutatjuk fel az egészség fogalmához kapcsolódó legfontosabb értékeket – köztük a lelki egészség fő összetevőit. Kooperatív csoportmunkában dolgozva felfedezzük a lelki egészséget veszélyeztető egyik leggyakoribb tényező: a stressz fogalmát, típusait, a stresszre adott fiziológiai és pszichológiai reakciók jellemzőit, továbbá a stressz-kezelési módokat. Mindeközben arra a kérdésre is választ keresünk, hogy lehetséges életeseményeink mennyire stresszkeltő helyzetek, és az iskola, az iskolai élet vajon milyen potenciális stressz forrást rejthet. Végül felfedezzük, hogy mit is jelent a lelki egészség megőrzésével, helyreállításával foglalkozó szakma: a pszichológia.
A foglalkozás célja – igazodva a NAT által kiemelt testi és lelki egészségfejlesztéssel, személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokhoz – a lelki egészséggel kapcsolatos fogalmak bemutatása; a lelki egészség megőrzésére történő felkészítés; valamint a pszichológus szakmával kapcsolatos ismeretek bővítése, az esetleges előítéletek felismertetése.
Részvételi díj: 1200 Ft / fő

 

DÖK – kölyök – Vásárhelyi Virág
Az iskolai diákönkormányzatok megalakítását és működtetését segítő 4 alkalmas projekt
Osztályfőnöki óra-sorozat, Tánc és dráma (Művészetek), Mozgóképkultúra és médiaismeret (Művészet), Magyar nyelv (Magyar nyelv és irodalom)
5-8. és 9-12. évfolyam
Digitális technikák, kooperatív csoportmunka, alkalmazott drámapedagógia

Az iskolákban működő diákönkormányzatoknak és az őket segítő pedagógusoknak azzal a feladattal kell megbirkózniuk, hogy egy megszilárdult szervezet keretein belül hozzanak létre egy, a gyerekek érdekeit, véleményét és ötleteit érvényesíteni képes, önálló kezdeményezésekkel előálló diákcsoportot.
De hogyan lehet ez igazán hatékony? Ki a jó DÖK-ös és mi a dolga? Mit tehetünk, ha a diákönkormányzat fénymásolójából kifogyott a patron, de nincs pénz újat venni? Kihez kell fordulnunk először és mi az útja egy iskolai rendezvény szervezésének, ha azt diákjaink bevonásával szeretnénk lebonyolítani?  Megerősíthető – e a diákképviseletek bevonásával a tanár – diák és diák – diák együttműködés a tanítási órákon és a tanórán kívüli programok révén?
Foglalkozás sorozatunkon ezekre a kérdésekre és még számos, a DÖK működését érintő problémára keressük közösen a megoldást. A projekt öt egymásra épülő foglalkozásból áll, azonban az órák önálló modulként is kérhetők, megtarthatók. Az ötödik, záró foglalkozás az iskolában valósul meg.
A projekt felépítése:
1.     
foglalkozás: Mire jó és kinek a DÖK?
A foglalkozás során megismerkedünk a DÖK lehetőségeivel és kötelezettségeivel. Összegyűjtjük azokat a készségeket és képességeket, amelyek egy jó DÖK-ös számára szerintünk elengedhetetlenek. Feltérképezzük a diákjogokat, majd már konkrét, az iskolai életből közösen gyűjtött szituációkon keresztül megvitatjuk a leggyakrabban előforduló problémáink jogi hátterét.
2.     
foglalkozás: Hogyan zajlik egy DÖK választás és milyen a jó kampány?
Találkozásunk során együtt kutatjuk fel a DÖK választás és egy választási kampány szervezéséhez szükséges feltételeket. Megtervezünk egy korteshadjáratot és megírunk egy-egy kortes beszédet. Végül egy próbaválasztáson tesztelhetjük választási kampányunk sikerességét és szónoki készségeinket, a csoport pedig a megismert szempontok alapján értékeli a kampányokat és beszédeket.
3.     
foglalkozás: Feladatleosztás és hétköznapok
A DÖK szervezeti felépítéséhez kapcsolódó legfontosabb feladatköröket (pl.: elnök, elnökségi tagok, külső kapcsolattartó, kommunikációs vezető stb.) közösen meghatározva ötleteket gyűjtünk arra, hogyan láthatók el leghatékonyabban e státuszok, és utána járunk annak is, milyen konkrét részfeladatok ellátására köteleznek e szerepek minket. Végül stratégiákat dolgozunk ki e feladatok, munkafolyamatok hatékony ellátásra.
4.     
foglalkozás: Programszervezés
A foglalkozás során egy-egy önálló, a gyerekek ötleteire építő program tervezése közben elsajátítjuk a projektmódszer alapjait. Megismerkedünk a tervezés, szervezés és minőségbiztosítás fogalmaival és lehetséges megvalósulási formáival, majd az elkészült programtervezetek közül kiválasztjuk a számunkra legérdekesebbet. Zárásként a kiválasztott programmal kapcsolatos konkrét szervezési feladatokat leosztjuk és előkészítjük.
A megtervezett program, amennyiben megrendezésre kerül az iskolában, mentorálási folyamattal egészülhet ki.
Részvételi díj foglalkozásonként: 1200 Ft / fő

 

Firkák a padon – Vásárhelyi Virág
Osztályfőnöki óra, tánc és dráma (Művészetek), magyar nyelv és irodalom (Magyar nyelv és irodalom), mozgóképkultúra és médiaismeret (Művészetek)
5-8. évfolyam
Alkalmazott drámapedagógiai és digitális technikák, kooperatív csoportmunka

Gyakorló pedagógusként gyakran találkozom padfirkákkal. Egy általános iskolában láttam meg ezt a feliratot: Magdika az osztály árulója. Vajon milyen történet rejtőzik mögötte? Elképzeltem számtalan lehetőséget, egyet írok most csak le:
Magdikát, a 8/b osztály egyik tanulóját ültették ide, aki egy nagyon visszahúzódó kislány volt. Nem járt el az osztályprogramokra, nem is igen törődtek vele a többiek. Egy napon az osztály benevezett az iskolai szelektív hulladékgyűjtő versenyre. Lelkesen készültek, de kiderült, hogy csak az az osztály nyerhet, akinek miden tagja részt vesz a gyűjtésben. Ekkor került a padra ez a szomorú felirat.”
A foglalkozás során különböző, az iskolai életet jellemző konfliktushelyzetekkel foglalkozunk. Kooperatív kiscsoportokban kinyomozzuk, hogy mit mesélnek képzeletbeli iskolánk öreg padjai. Belehelyezkedünk a megismert szituációk szereplőinek helyzetébe, majd a tanítási dráma konvencióból ismert montázs játék és a digitális képkészítés technikájának segítségével meg is jelenítjük konfliktusaikat. Megfigyeléseket végzünk, vajon mikor éleződtek ki a szereplők között feszülő ellentétek, és arra is keressük a válaszokat, hogyan fordíthatók vissza vagy előzhetők meg ezek a kellemetlen, fájdalmas helyzetek.  Ötleteinket a játék végén, a legidősebb iskolapad által elmesélt, újabb történetként rögzítjük.
Az óra során arra törekszünk, hogy az iskolai életben gyakori konfliktusokra közösen keressük a megoldásokat, ezáltal a gyerekeket a csoportban való együttműködéshez szükséges feltételek felismerésére és követésére ösztönözzük. A foglalkozás közvetlen célja, illeszkedve a NAT magyar nyelv és irodalom követelményrendszeréhez, hogy segítse a különféle kommunikációs helyzetek felismerését, az erre utaló testbeszéd és arcjáték jeleinek megismerését és tudatos alkalmazását, illetve az empatikus viszony kialakítását a valós beszédhelyzetek során.
Részvételi díj: 1200 Ft / fő

Fikció vagy akció? – Ezúttal a Millenáris Park ad otthont az Öko – építészeti Világkiállításnak! – Vásárhelyi Virág
Földrajz (Földünk – környezetünk), vizuális nevelés (Művészetek), életvitel és gyakorlati ismeretek (Életvitel és gyakorlati ismeretek), magyar nyelv és irodalom (Magyar nyelv és irodalom) kutató foglalkozás
14-18 éveseknek
Kooperatív csoportmunka, vizuális és digitális technikák.

Miért laktak az eszkimók igluban, az indiánok wigwamban, őseink pedig jurtában? Bolondok, vagy zsenik?
A foglalkozás során többek között erre a kérdésre keressük közösen a választ a Millenáris Park Öko Kiállításának anyagára, illetve az internet használatára támaszkodva. Majd a trópusi-sivatagi, az óceáni, a mediterrán és a tundra éghajlatoknak megfelelően négy kooperatív csoportban felderítjük az éghajlati jellemzőket. Az ökoépítészet fogalmának megértését követően a megszerzett tudásra alapozva, a csoportok ökoházat terveznek a természetes környezet adottságait és egyéb szempontokat (építőanyag fajtája, az épület fekvése, tájolása és az energiagazdaságosság) szem előtt tartva.  Különféle anyagokból (kartonpapír, háztartási fólia, textíliák, WC papír guriga) makettet készít, majd egy öko-építészeti expo keretében mutatják be egymásnak. Az „Ökoépítészeti Világkiállításra” a tanulók megadott kritériumok szerint reklámszövegeket készítenek, és ezek segítségével értékesítik terméküket.
A foglalkozás közvetlen célja, hogy megértsék az éghajlati viszonyok és az ökoépítészeti eljárások közötti összefüggéseket. Megtanulják a természetbarát építkezéssel kapcsolatos fogalmakat és a hétköznapi életben való alkalmazási területeket.
A NAT Földünk-környezetünk műveltségi terület fejlesztési követelményeihez illeszkedve – egy, a társadalmi, természeti és a technikai környezet megfigyelésén alapuló problémaközpontú tervezésben és kivitelezési folyamatban veszünk részt. A foglalkozást követően a munkacsoportok a maketteket és az arról készített fotókat elvihetik és a tervezést iskolai keretek között tovább folytathatják.
Részvételi díj: 1200 Ft / fő

 

SzmogRádió! – Figyelem! A rádió pályázatot hirdet az év legizgalmasabb vitaműsorának elkészítésére. – Vásárhelyi Virág
Földrajz (Földünk-környezetünk), médiakultúra és mozgóképismeret (Művészetek), magyar nyelv és irodalom (Magyar nyelv és irodalom), kutató – felfedező óra
15-18 éveseknek
Kooperatív csoportmunka, digitális technikák

 Vajon mi a megoldás, ha a levegő szennyezettsége túllépi a megengedett határértékeket? Egyáltalán mennyi is az amennyi? És mi az, ami nem lépheti túl? Sok a kérdés, de mi a válasz? Pályázzatok és készítsétek el ti az év „legütősebb” vitáját!
A foglalkozás során a kooperatív csoportok „kerek asztal” beszélgetést készítenek a rádió számára. A műsorban riporterek, politikusok, környezetvédők és az utca emberei a nemrégiben lezajlott szmog riadó kérdését vitatják meg. A gyerekek az óra elején különböző szerepkártyákat választhatnak, amelyek a vitára való felkészülésüket segíti. Az adott témáról saját álláspontjuk kialakításához a különböző médiumok (TV, rádió, internet) digitális archívumából és a nyomtatott sajtóból gyűjtenek anyagot a légszennyezés budapesti és vidéki határértékeivel és mért adataival, a szennyezettség tekintetében veszélyeztetett területekkel és a Szmog riadó során elhangzott véleményekkel kapcsolatban. A felkészülést követően – az eddigi, szerepek szempontjából, – homogén csoportokból mindenki egyénileg saját körének képviselőjeként egy rádióműsor szereplőjévé válik. A beszélgetést a Movie Maker program segítségével a kiállítási térben megválasztott helyen önállóan rögzítik a munkacsoportok. Az elkészült rádióműsorokat hazavihetik és iskolai keretek közt tovább dolgozhatnak rajta.
Az óra során elsősorban arra törekszünk- illeszkedve a NAT Földünk – környezetünk műveltségi terület fejlesztési követelményeihez – hogy megismerjük az ember környezetre, szűkebben a levegőre gyakorolt káros hatásainak okait, következményeit életünkre nézve, illetve felhívjuk a figyelmet a megfontolt döntések fontosságára egy környezetet tudatosan kímélő magatartás kialakítása érdekében.
A foglalkozás közvetlen célja a légszennyezettség okainak megértése, a határértékek elemzése alapján következtetések levonása és lehetséges megoldások keresése. A foglalkozás közvetett célja a gyerekekben kialakítani az igényt arra, hogy az életüket mélyen érintő hírekkel szemben egyszerre legyenek kritikusak és nyitottak, véleményüket meggyőző módon fogalmazzák meg, elsajátítsák a vitakultúrához szükséges készségeket.
A történeteket hozzárendelt stílusok segítségével jelenítjük meg – pl.: verekedés és burleszk. A stílusparódiák nem csak a konfliktusok feloldását segítik, de lehetővé teszik az esetleges személyes érintettségből adódó mentális sérülések elkerülését is.
Részvételi díj: 1200 Ft / fő

 

“Lájkold a nagyidat!” – Barát Tamás

Azaz hogyan győznéd meg az idős embereket arról, hogy a digitális eszközök, és az Internet használat minden korosztálynak hasznos lehet? Páros munka, digitális technikák
A fiatal generáció életében szinte minden nap megjelennek a digitális eszközök, szívesen használják mobiltelefonjukat, laptopjukat, digitális kamerájukat, az Internetet és a közösségi oldalakat. Megfigyelhető az is, hogy napról-napra mind több alkalmazással színesebb lesz ez a paletta, amit már egyre nehezebb követni, főleg azoknak, akik még csak ismerkednek ezzel a világgal.
A foglalkozáson ötletbörze keretében a diákokkal összegyűjtjük azokat a digitális alkalmazásokat, amelyeket szívesen használnak, amelyekről úgy gondolják, hogy hasznosak a mindennapi életükben. Közösen végiggondoljuk, hogy ezek közül mit ajánlanának szívesen az idősebb korosztálynak is.
A kiválasztott digitális alkalmazásokról páros munkában egy-egy reklámfilm készül, amelyek témája az idősebb korosztály bátorítása a különféle digitális eszközök használatára.
A foglalkozás célja a generációk közötti kapcsolatteremtés, az elfogadás támogatása, az idősebbek iránti empátia fejlesztése.
Az elkészült munkák úgy találják meg a célközönségüket, hogy legjobban sikerült kisfilmeket a Millenárison működő nyugdíjas képzés keretében levetítjük az idősebb generációnak, akik eldöntik, melyik reklámfilm volt a legmeggyőzőbb számukra.
Részvételi díj: 1200 Ft / fő

© 2013 Jövő Iskolája

Scroll to top